Jubilarer

Att fylla år ska firas!
En kund köper t ex ut 18-100 åringars adresser.
Samtliga får jubilarbrev om att fylla i uppgifter om sig själv till familjesidan.

De som fyller 30-70 år matchar vi mot kundens befintliga abonnentregister samt nix-kontrollerar adresserna. Resultatet efter nix matchningen skickas till TM som ringer upp kunden och gratulerar på bemärkelsedagen och bjuder på 1 månad gratis läsning.

Vissa skickar ut brev till samtliga. Därefter sitter familjeredaktionen och går igenom de ifyllda formulären.
De jubilarer som ”sticker” ut lite extra blir kontaktade av redaktionen och det görs ett stort helsidesreportage om jubilaren. Mycket trevligt inslag!

En annan kund skickar vykort till de som saknar telenr och är Nix-telefon registrerade.
Resterande går till TM där de erbjuder 1 månads gratis läsning.

Någon delar upp sina utskick, ett riktat mot 18-åringar och resterande ett annat budskap.

Givetvis styr du som kund layoutupplägget. Kundens önskan är vår lag!


Vill du veta mer?
Kontakta Niklas Svensson på telefon 044-10 10 22 eller via mail niklas@mikab.se