NIX-Adress

Utskick till NIX-registrerade adresser skapar badwill för ert företag och är dessutom ett helt onödigt slöseri med resurser. Genom MediaService får ni tillgång till NIX-adresserat så att ni kan optimera era utskick och undvika NIX-registrerade adresser. NIX-adresserat gäller för marknadsföring som sänds med adresserad post till konsumenter. Undantag görs för marknadsundersökningar och adresserad reklam till personer som är eller har varit kund.

Vill du veta mer?
Kontakta Niklas Svensson på telefon 044-10 10 22 eller via mail niklas@mikab.se