PDF-faktura

För kunder som vill slippa utskrifter och brev eller har elektronisk fakturaskanning rekommenderar vi e-Avis PDF-faktura. Det är det billigaste elektroniska distributionssättet och innebär att fakturan skickas med e-post direkt till kunden. Själva fakturan bifogas som en PDF-fil. Utskicket styrs av instruktioner på fil eller genom mottagarregister på e-Avi.