Koppla dig till e-Avi!

Med e-Avis API visas brev och PDF:er direkt i ditt system.
API:et är ett programmeringsgränssnitt för att göra systemkopplingar.

Med koppling till e-Avi kan till exempel:
  • Kundtjänst se brev direkt ifrån kundbilden i ert system.
  • Slutkunder se brev i Mina sidor och liknande självbetjäningstjänster.

Kontakta oss för mer information.