NIX-Telefon

En stor andel av Sveriges telefonabonnemang är spärrade för bearbetning. För att optimera er marknadsföring erbjuder MediaService NIX-matchningar. Sedan är det klart för säljarna att börja ringa utan att riskera att störa någon som finns registrerad i spärregistret. Med NIX-matchning vet ni att ni lägger era resurser på rätt målgrupp. Ni slipper dessutom den badwill det ger ert företag genom att ringa upp NIX-registrerade telefonnummer.


Vill du veta mer?
Kontakta Niklas Svensson på telefon 044-10 10 22 eller via mail niklas@mikab.se

Visste du att…?

  • Lagen för NIX-Telefon trädde i kraft den 1 maj 2000 och innebär att om man inte kontrollerar sitt register mot NIX-Telefon och sedan ringer någon som finns registrerad där, strider detta mot god marknadsföringssed. Detta kan leda till ett vitesföreläggande och om detta upprepas kan vitet dömas ut. Dessutom kan den enskilde kräva skadestånd.