Svanenmärkt

Vi använder endast Svanenmärkt papper i vår produktion.

Digitalprint

MediaService egenutvecklade system för utskrifter i form av digitalprint ger kunden ett konkurrenskraftigt alternativ till brevförsändelser som normalt hanteras av Posten. Utskrifterna görs helt enligt era grafiska riktlinjer. Tekniken gör det även möjligt att använda en och samma blankett där vi kan använda såväl kupong som OCR-kort avseende Bankgiro och/eller Plusgiro.

Vi kan även koppla upp oss mot er abonnemangsserver och göra selekteringen direkt i er databas. Filen med underlag levereras på det sätt som passar er. Därefter distribueras utskrifterna enligt det distributionssätt ni valt.

Distribution med tidningsbud är ett kostnadseffektivt sätt att få ut försändelser!
Vi har budsorterat i över 10 år och är ett av de ledande företagen vad gäller försändelse med tidningsdistribution i Sverige!


Några uppdrag vi har

 • Abonnemangsfakturor
 • Annonsfakturor
 • Marknadsbrev
 • Lönespecifikationer
 • Kontrolluppgifter
 • Fakturor
 • Postorder
 • Medgivandebrev
 • Nytt pris autogiro
 • Firarbrev
 • Bevakningsbrev
 • Orderbekräftelser
 • Anbudsbrev
 • Övriga utskrifter