Köp av adresser

Korrekta urval är avgörande för en lyckad kampanj. MediaService kan erbjuda namn, adress, telefonnummer, kön och ålder på samtliga individer i Sverige (bortsett från skyddad identitet m.m). Urvalen styrs helt efter dina önskemål så att du når rätt målgrupp. Urvalen kan ske på både individnivå och hushållsnivå. Planerar du integrerade DR- och TM-kampanjer erbjuder vi dessutom förmånliga paketlösningar med namn, adress och telefonnummer.

Vem vill du nå?

Genom våra ständigt aktuella adressfiler når du ut till precis rätt målgrupp. Du kan välja att få informationen som en engångsbeställning eller med regelbundna tidsintervall. Adressfilen levereras via sftp eller annan säker filöverföring.

Vill du veta mer?
Kontakta Niklas Svensson på telefon 044-10 10 22 eller via mail niklas@mikab.se