Maskinpark

Snabbhet, säkerhet och flexibla lösningar. Det är det som kännetecknar MediaService maskinpark. Målet är att alltid kunna ge kunderna en optimal service som minimerar tiden från beslut till handling. Om en kund behöver en utskrift med A-post idag. Då ordnar vi det!

Vår teknik är modern och effektiv och vi har valt Konica Minolta som leverantör till både våra fyrfärgslinjer och vår svartvita utskriftslinje.

Med våra kuverteringslinjer finns gränslösa möjligheter!
Med en Kern 2500 och en Kern 606 är det bara fantasin som sätter gränser.

Exempelvis:
• Specifika mottagare av försändelser kan få just den bilaga som önskas. Vi kan alltså kuvertera försändelser där utskriften ska ha olika bilagor med hjälp av streckkodsläsning (OMR läsning).

• Vi har 3 olika bilagestationer, varav 2 kan dra A5 bilagor eller falsade A4 och en station till ofalsade A4. Vi kan givetvis dra fler bilagor i taget ifrån varje station.


Vill du veta mer?
Kontakta Anders Svensson på telefon 044-10 10 22 eller via mail anders@mikab.se