2012-12-27

Maskinparken förnyas.

Strax innan jul blev det klart att MediaService förnyar sin maskinpark som numera ger utskriftsservice till de flesta av landets dagstidningar.
Återigen är det Konica Minoltas stora produktionsskrivare som skall se till att MediaService kan ge den bästa servicen till de Svenska dagstidningarna.2012-12-03

Vän-till-vän hjälper till att höja upplagan.

En väldigt enkel och inte så kostsam kampanj!
Vi är ju inte bara ett serviceföretag åt dagstidningar, utan även kundtjänst åt bland annat tidningen Hemslöjd.
Vi har gjort ett utskick till den trogna abonnentskaran om att låta oss skicka det senaste numret av tidningen med en julhälsning till en vän.
OJ va populärt det är! Svaren haglar in.

En kampanj som inte är så kostsam och som oftast ger ett bra resultat vid uppföljningen.