2012-12-27

Maskinparken förnyas.

Strax innan jul blev det klart att MediaService förnyar sin maskinpark som numera ger utskriftsservice till de flesta av landets dagstidningar.
Återigen är det Konica Minoltas stora produktionsskrivare som skall se till att MediaService kan ge den bästa servicen till de Svenska dagstidningarna.