2019-11-05

Förändring av porto

Ett informationsbrev från PostNord visar idag att från och med den 1/1-2020 så kommer så kallade "Ekonomibrev enstaka" endast gå att skicka med 1a klass-porto. Detta p.g.a att efterfrågan av denna "portovariant" minskat. "Ekonomibrev enstaka" kommer alltså inte att kunna skickas som B-post porto efter årsskiftet.

Med "Ekonomibrev enstaka" menar man alltså brevutskick som inte kommer upp till en sändning på minst 500 brev.

Vi vill med detta inlägg upplysa alla våra kunder och blivande kunder att ni hos MediaService alltid kommer att komma upp i osorterade sändning, dvs minst 500 brev och därför fortsättningsvis kunna använda er av B-post portot om ni så önskar. Ni kommer alltså inte drabbas av denna ändringen.

Med andra ord, driver du en verksamhet och kanske inte skickar så många brev så finns vi givetvis här för dig och din verksamhet! Kontakta oss så ser vi till att din verksamhet inte blir drabbad av PostNords nya porto ändring.

Välj rätt, välj MediaService!