2016-12-28

Nu rustar vi upp!

Inför år 2017 rustar vi nu upp oss med en ny skrivare!
Nu har vi slängt ut vår ena Konica Minolta, C7000 maskin
och ersätter den med Konica Minoltas nya modell, 1070P.
Den är både snabbare och smartare konstruerad!
Vilket ökar produktionshastigheten hos oss på Mediaservice!

Givetvis har vi haft våra vänner ifrån Konica Minolta på plats som installerat maskinen.