2012-11-29

Vi är mästare på sortering!

Budsortering och postsortering!
Just nu är det högt tryck på alla maskiner och personal. Budsortering och postsortering i stora lass ska ut innan jul. Årsaviseringar, prisjusteringar, marknadsbrev, vän-till-vän kampanjer, trogna abonnent-erbjudanden, ja listan är lång. Ho ho ho....

156 000 st brev i alla de former har passerat våra maskiner bara denna veckan.

En pall med budsortering väntar på att bli hämtade för vidare leverans uppåt landet.