2012-09-04

Är det inte frukost snart?

Yardican väntar på skinkleverantören.