2012-08-02

Skylten på plats!

Nu är det nära :-)
Vår skylt är på plats på våra nya lokaler i Öllsjö. Om en månad är vi ditflyttade. Diverse renovering pågår just nu.