NIX-Telefon

Nästan 35 procent av Sveriges privata telefonabonnemang är spärrade för bearbetning. För att optimera er marknadsföring erbjuder MediaService NIX-matchningar direkt via Internet. Matchningen sker omedelbart och ni kan efter bara några sekunder ladda hem den färdigmatchade filen. Sedan är det klart för säljarna att börja ringa utan att riskera att störa någon som finns registrerad i spärregistret. Med NIX-matchning vet ni att ni lägger era resurser på rätt målgrupp. Ni slipper dessutom den badwill det ger ert företag genom att ringa upp NIX-registrerade telefonnummer.

Testa själv!


Testa vår förenklade version av funktionerna i NIX-Telefon. Du hittar den under vår inloggning. Använd NIX som användarnamn och NIX som lösenord.

Vill du veta mer?
Kontakta Anders Svensson på telefon 044-10 10 22 eller via mail anders@mikab.se

Visste du att…?

  • Lagen för NIX-Telefon trädde i kraft den 1 maj 2000 och innebär att om man inte kontrollerar sitt register mot NIX-Telefon och sedan ringer någon som finns registrerad där, strider detta mot god marknadsföringssed. Detta kan leda till ett vitesföreläggande och om detta upprepas kan vitet dömas ut. Dessutom kan den enskilde kräva skadestånd.
  • NIX-Telefon och NIX-Adresserat administreras av en särskild förening som genom SWEDMA bildats av nio branschorganisationer och över 60 enskilda företag. Registret drivs helt utan vinstsyfte. Tills vidare kan endast telefonnummer i det fasta telenätet spärras, men i framtiden ska det även bli möjligt att spärra mobiltelefonnummer.